Smlouva: 1082023 Dodávka notebooku pro Vydavatelství

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9475
Datum uzavření smlouvy: 20.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 38 484,00
Cena v Kč vč. DPH: 46 565,64
Zadávací řízení: 1082023 Dodávka notebooku pro Vydavatelství

Název (předmět)

1082023 Dodávka notebooku pro Vydavatelství

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks notebooku (dále také „věc“ či „věci“) pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně je předmět veřejné zakázky včetně technických podmínek vymezen v Příloze č. 1 - Technická specifikace této Výzvy k podání nabídky.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy