Smlouva: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z, zpracování PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9297
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 480 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 000 800,00
Zadávací řízení: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z, zpracování PD

Název (předmět)

Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z, zpracování PD

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s prováděním stavebních úprav studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z (dále jen „předmět zakázky“).

Předmětem zakázky je zejména návrh dispozičního řešení studoven Knihovny
MENDELU v budově A a budově Z (a to pro každou budovu samostatně) podle požadavků uživatele a navazující návrh stavebních úprav včetně návrhu technického a technologického řešení prostor, vše za účelem dosažení požadované úrovně/kvality vnitřní dispozice, vysoký materiálový standard a precizní úroveň řemeslného zpracování, v požadovaném komfortu zdravého vnitřního prostředí, a to ve stupních „studie“ (ve 2 variantách, s dopracováním zadavatelem vybrané varianty), rozpracování vybrané varianty do stupně „DSP“ (tj. dokumentace pro stavební povolení) a následně „DPS“ (tj. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby) a „dokumentace interiérového vybavení“ v rozsahu dokumentace pro zadání realizace investice zhotoviteli interiérového vybavení.

Prohlídka místa plnění 17. 7. 2023 od 10:00. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude ve výše uvedeném dni na adrese MENDELU, Zemědělská 1665/1 před hlavním vstupem do budovy A.


Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy