Smlouva: Poskytování služeb při nakládání s odpady 2023-2024

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9229
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 998 544,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 418 238,24
Zadávací řízení: Poskytování služeb při nakládání s odpady 2023-2024

Název (předmět)

Poskytování služeb při nakládání s odpady 2023-2024

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky poskytnutí služby v oblasti nakládání s odpady tak, aby zadavatel splnil zákonné povinností jako původce odpadu při zbavení se veškerého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o odpadech“), a to zajištěním služeb v oblasti nakládání s odpady za podmínek stanovených v zákoně o odpadech a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a požadavky zadavatele a rovněž spolupráce na rozvoji strategie dlouhodobě udržitelného nakládání s odpady včetně spolupráce na edukaci zaměstnanců a studentů zadavatele. Všechna svozová vozidla, která budou dodavatelem využívána pro plnění předmětu zakázky, musí splňovat emisní normu EURO VI.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy