Smlouva: Oprava části účelové komunikace Ořešínská

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9056
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 459 728,05
Cena v Kč vč. DPH: 2 976 270,94
Zadávací řízení: Oprava části účelové komunikace Ořešínská

Název (předmět)

Oprava části účelové komunikace Ořešínská

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je oprava části účelové komunikace Ořešínská, konkrétně část od křižovatky v ulici Klimešova v délce 538 m po Ranch "CH", a to od křižovatky vozovka v šířce 3,5 m, kryt vozovky asfaltobeton s obrubníky, od staničení 0,08133 šířka vozovky 2,5 m, kryt vozovky penetrační makadam s nátěrem. Krajnice budou zpevněné štěrkodrtí.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy