Smlouva: Dodávka svítidel nouzového osvětlení do objektu K

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8726
Datum uzavření smlouvy: 09.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 693 395,00
Cena v Kč vč. DPH: 839 008,00
Zadávací řízení: Dodávka svítidel nouzového osvětlení do objektu K

Název (předmět)

Dodávka svítidel nouzového osvětlení do objektu K

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 173 ks svítidel nouzového osvětlení (dále jen „NO“) včetně příslušenství a potřebného software, v provedení a parametrech dle technické specifikace, tj. výkazu výměr NO-dodávka svítidel, viz příloha č. 1. Dodávka svítidel rozšiřuje stávající univerzitní systém „Central test Beghelli“ a respektuje technologický standard univerzity zakotvený v metodice „MENDELU – standardy technologií vybavení budov“. Předmětem veřejné zakázky není montáž svítidel.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy