Smlouva: Dodávka požárních dveří do objektu K

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8694
Datum uzavření smlouvy: 28.02.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 657 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 795 212,00
Zadávací řízení: Dodávka požárních dveří do objektu K

Název (předmět)

Dodávka požárních dveří do objektu K

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 20 ks požárních dveří se zárubněmi, v provedení a parametrech dle „Výpisu výrobků – dveře“ projektové dokumentace Mendelu – stavební úpravy objektu K a řešení PBŘ, které je přílohou ZD, ve které místa instalace dodávek dveří jsou zřejmá ze schémat 1 PP, 1 NP a 2NP. Dodavatel bude povinen si před započetím výroby prohlédnout místa montáže a zaměřit rozměry pro všechny dodávané výrobky.

Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 3 – Technické specifikaci (dále jen „příloha č. 3“).

Otevírání nabídek se uskuteční dne 3. 2. 2023 od 09:00, na adrese: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, oddělení veřejných zakázek, 2. NP budovy A.

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické nebo listinné podobě - podrobnosti viz čl. 10 Výzvy k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy