Smlouva: Část 2: Fragmetační analýza (FLA) za použití kapilární elektroforézy (CE) / Part 2: Fragment Length Analysis (FLA) by Capillary Electrophoresis (CE)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7483
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 300 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 363 000,00
Zadávací řízení: Část 2: Fragmetační analýza (FLA) za použití kapilární elektroforézy (CE) / Part 2: Fragment Length Analysis (FLA) by Capillary Electrophoresis (CE)

Název (předmět)

Část 2: Fragmetační analýza (FLA) za použití kapilární elektroforézy (CE) / Part 2: Fragment Length Analysis (FLA) by Capillary Electrophoresis (CE)

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je v rozsahu části 2 veřejné zakázky Servis fragmentační analýzy, který zahrnuje kapilární elektroforézu fluorescenčně značených PCR amplikonů (jejich mix). PCR amplikony budou odesílány ve zkumavkách nebo v destičkách v souladu s Přílohou č. 1b – Technická specifikace pro část 2 VZ.
/
The subject of the public contract is in the scope of part 2 of the public contract: Fragment analysis service consists in capillary electrophoresis of the fluorescent-labelled PCR amplicons (their pool). PCR amplicons will be submitted in tube or in plate format. in compliance with Appendix No. 1b - Technical specifications for Part 2 of the PC.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy