Smlouva: Část 1: RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” (NGS) Illumina technologie / Part 1: RNA sequencing using Next-Generation Sequencing (NGS) Illumina technology

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7482
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 600 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 936 000,00
Zadávací řízení: Část 1: RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” (NGS) Illumina technologie / Part 1: RNA sequencing using Next-Generation Sequencing (NGS) Illumina technology

Název (předmět)

Část 1: RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” (NGS) Illumina technologie / Part 1: RNA sequencing using Next-Generation Sequencing (NGS) Illumina technology

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je v rozsahu části 1 veřejné zakázky NGS sekvenační servis, který zahrnuje rRNA depleci, přípravu RNA knihoven, Illumina sekvenování (NovaSeq 6000), vyhodnocení kvality a základní vyhodnocení dat. RNA vzorky budou sekvenovány najednou, tj. jako mix 24, 48 nebo 96 RNA (cDNA) vzorků v souladu s Přílohou č. 1a – Technická specifikace pro část 1 VZ.
/
The subject of the public contract is in the scope of part 1 of the public contract: NGS sequencing service consists in rRNA depletion, RNA library preparation, Illumina sequencing (NovaSeq 6000), quality control and basic data processing. RNA samples will be sequenced as a pool of 24, 48 or 96 RNA (cDNA) samples - in compliance with Appendix No. 1a - Technical specifications for Part 1 of the PC.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy