Smlouva: Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7449
Datum uzavření smlouvy: 09.03.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 542 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 706 425,00
Zadávací řízení: Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice

Název (předmět)

Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového traktoru pro účely rostlinné výroby ŠZP Žabčice v souladu s Přílohou č. 1 – Technická specifikace. Součástí plnění je i doprava stroje do místa plnění, ověření funkčnosti stroje, uvedení do provozu a zaškolení cca dvou osob v délce minimálně dvou hodin přímo při práci se strojem.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy