Smlouva: Kultivační komora pro pěstování rostlin s vybavením pro jejich operativní nízkokapacitní fenotypizaci

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7422
Datum uzavření smlouvy: 02.03.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 547 171,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 082 077,00
Zadávací řízení: Kultivační komora pro pěstování rostlin s vybavením pro jejich operativní nízkokapacitní fenotypizaci

Název (předmět)

Kultivační komora pro pěstování rostlin s vybavením pro jejich operativní nízkokapacitní fenotypizaci

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kultivační komory pro pěstování rostlin s vybavením pro jejich operativní nízkokapacitní fenotypizaci.
Účelem veřejné zakázky je zajištění investiční infrastruktury nezbytné pro plnění projektu OP VVV s názvem "Centrum experimentální biologie rostlin", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738. Konkrétně se jedná o zajištění kultivace rostlinného materiálu za přesně definovaných a regulovatelných podmínek vnějšího prostředí. Dále je účelem zařízení neinvazivní monitorování molekulárních procesů v kultivovaném rostlinném materiálu prostřednictvím hyperspektrální kamery a konečně neinvazivní stanovení parametrů fotosyntézy (výměna vodní páry a oxidu uhličitého) tohoto rostlinného materiálu s využitím gazometrie. Parametry těchto procesů jsou specifikovány v příloze č. 1 – technické specifikaci.
Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 –Technická
specifikace (dále jen „příloha č. 1“).

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy