Smlouva: 0542021 Dodávka notebooků pro Interní grantová schémata MENDELU_2

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6856
Datum uzavření smlouvy: 21.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 63 027,00
Cena v Kč vč. DPH: 76 262,67
Zadávací řízení: 0542021 Dodávka notebooků pro Interní grantová schémata MENDELU_2

Název (předmět)

0542021 Dodávka notebooků pro Interní grantová schémata MENDELU_2

Stručný popis

Dodávka notebooků v souladu s přílohou č. 1 - Technická specifikace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy