Smlouva: Zajištění služeb v oblasti zemědělské praxe (testování produktů na hospodářských zvířatech - in vivo studie)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6809
Datum uzavření smlouvy: 14.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 595 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 719 950,00
Zadávací řízení: Zajištění služeb v oblasti zemědělské praxe (testování produktů na hospodářských zvířatech - in vivo studie)

Název (předmět)

Zajištění služeb v oblasti zemědělské praxe (testování produktů na hospodářských zvířatech - in vivo studie)

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění 9 ks experimentálních zvířat (jalovic) a jejich chovu pro potřeby studie zadavatele (dále jen „předmět zakázky“).
Předmět veřejné zakázky zahrnuje dovoz a ustájení experimentálních jalovic (např. v kravíně) po dobu trvání experimentu (22 kalendářních dnů), včetně zajištění péče ošetřovatelů a krmných dnů pro všechny experimentální jalovice. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž asistence pečovatele pověřeným pracovníkům zadavatele spočívající v zajištění bezpečného odběru vzorků, poskytnutí laboratorního zázemí pro preanalytickou fázi experimentu, intramamarni aplikace bakteriální suspenze S. aures do vemene, mikrobiologický rozbor odebraných vzorků, závěrečná likvidace všech experimentálních jalovic a jejich následné jatečné zpracování.

Minimální požadovaný rozsah služeb je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy