Smlouva: Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - Mobilní zařízení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6675
Datum uzavření smlouvy: 15.09.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 840 000,00
Zadávací řízení: Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - Mobilní zařízení

Název (předmět)

Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - Mobilní zařízení

Stručný popis

Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií – mobilních zařízení. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kterou tvoří technická specifikace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy