Smlouva: Rekonstrukce ploché střechy bloku D VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6652
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 718 229,64
Cena v Kč vč. DPH: 11 759 057,86
Zadávací řízení: Rekonstrukce ploché střechy bloku D VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno

Název (předmět)

Rekonstrukce ploché střechy bloku D VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno

Stručný popis

Rekonstrukce ploché střechy bloku D VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno v souladu s Přílohou č. 1 - Projektová dokumentace pro provádění stavby a s Přílohou č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Prohlídka místa plnění bude umožněna v termínu 22. 6. 2021 v 9:00 hodin. Sraz účastníků bude před recepcí bloku D na adrese Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno. Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění je: Josef Luska, tel: +420 604 256 262. Zadavatel doporučuje se na prohlídku místa plnění u kontaktní osoby předem nahlásit prostřednictvím e-mailu: luska@mendelu.cz

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy