Smlouva: Průtokový cytometr umožňující sortování buněk

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6615
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 800 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 598 000,00
Zadávací řízení: Průtokový cytometr umožňující sortování buněk

Název (předmět)

Průtokový cytometr umožňující sortování buněk

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka buněčného třídiče pro sorting buněk na bázi fluorescenčních znaků.
Účelem veřejné zakázky je dodávka buněčného třídiče pro dovybavení laboratoře molekulární
biologie za účelem zvýšení efektivity produkce stabilních buněčných kolonií s modifikovanou expresí cílových genů.
Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace (dále jen „příloha č. 1“).

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy