Smlouva: Oprava havarijního stavu VZT jednotky budovy O

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6558
Datum uzavření smlouvy: 10.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 065 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 499 195,00
Zadávací řízení: Oprava havarijního stavu VZT jednotky budovy O

Název (předmět)

Oprava havarijního stavu VZT jednotky budovy O

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je oprava vzduchotechnických zařízení budovy O areálu Mendelovy univerzity v Brně, a to formou výměny VZT jednotky. Jedná se o návrh úpravy stávající vzduchotechniky a chlazení v jídelně z důvodu havarijního stavu původní jednotky. Jedná se o původní zařízení č. 3. Návrh úprav byl proveden tak, aby byly zajištěny stávající parametry větrání a chlazení dotčených místností, případně se zlepšily.

Účelem veřejné zakázky je zabezpečení nucené výměny vzduchu ve výše uvedených místnostech v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, tedy úprava rychlosti vzduchu v zóně pobytu osob do 0,2 m/s a úroveň hladiny hluku v jednotlivých místnostech a venkovním prostoru odpovídající Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Součástí PD jsou navazující profese pro přívod a napojení médií a regulaci jednotky.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy