Smlouva: Vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce při realizaci mezinárodních výzkumných projektů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6555
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 297 504,00
Cena v Kč vč. DPH: 359 979,84
Zadávací řízení: Vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce při realizaci mezinárodních výzkumných projektů

Název (předmět)

Vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce při realizaci mezinárodních výzkumných projektů

Stručný popis

Předmětem výběrového řízení je poskytnutí služeb spočívajících v realizaci vzdělávacích kurzů v českém a anglickém jazyce, zaměřených na zvýšení podpory cílové skupiny (VaV pracovníci, studenti doktorských studijních programů, pracovníci grantové kanceláře) ve vazbě na mezinárodní dimenzi a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu, zejména pak mezinárodních projektů a vědomé budování mezinárodních výzkumných týmů, které jsou klíčovým prvkem pro dosažení excelence podporovaných směrů bádání a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumu univerzity v rámci Evropské unie a Evropského výzkumného prostoru. Osvojení si komplexního portfolia znalostí a dovedností nezbytných pro realizaci výzkumné práce v mezinárodních týmech, od umění vyhledávání partnerů, přes hledání společných výzkumných zájmů, až po zpracování projektové žádosti a její následnou realizaci. Zaměřeno na praktické aspekty mezinárodního projektového managementu, zejména ve vazbě na Horizon Europe, s doplňujícími podkladovými materiály pro cílovou skupinu.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy