Smlouva: Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6511
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 996 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 255 160,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu

Název (předmět)

Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající teplovodní kotelny na dřevní biomasu. Stavba je nyní v nevyhovujícím stavu a kotel je na pokraji své životnosti. Stávající kotel je o výkonu 1,5 MW bez možnosti větší regulace a bude nahrazen dvěma menšími kotly o výkonu 2 x 300 kW s přípravou pro další rozšíření o třetí kotel o stejných parametrech a od stejného výrobce (napojení do systému, kompatibilita, možnost řízení apod.). Předmětem veřejné zakázky je instalace 2 ks kotlů s přípravou všech nezbytných rozvodů pro usnadnění budoucí instalace třetího kotle (povolení stavby je řešeno na cílový počet tří kotlů – také proto jsou v projektové dokumentaci zobrazeny, vč. přípravy rozvodů a koordinace na stavbě).

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy