Smlouva: Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6350
Datum uzavření smlouvy: 09.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 374 989,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 713 736,69
Zadávací řízení: Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE

Název (předmět)

Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky a montáže technologií hrazení a větrání, včetně souvisejících stavebních prací, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k úpravě stávající multifunkční haly pro zvířata s možností předvádění skotu pro účely výuky. Nově zde budou v jedné části ustájeny zasušené dojnice a vysokobřezí jalovice, porodní kotce, boudy pro telata a kotce s fixátory pro účely praktické výuky. Prostor doplňuje stávající tribuna, která bude rovněž sloužit pro účely výuky. Multifunkční hala spolu s hnojnou koncovkou a jímkou tvoří jeden funkční celek. Stáj je určena k výuce a v části bude ustájen skot.
Nově bude stáj rozdělena na několik funkčních částí. Polovina stáje dělená krmným stolem je určena k ustájení suchostojných krav. Hrazením jsou vytvořeny tři kotce s ustájením max. 17, 18 vysokobřezích jalovic a 30 ks dojnic při ploše 5 m2/kus. Plochý kotec bude přistýlán slámou, krmiště navazující na krmný stůl bude min. 1x denně vyhrnováno na hnojnou koncovku.

Ve druhé polovině stáje je výuková část zahrnující baterii samopoutacích zábran doplněnou manipulačními kotci a klecí na paznehty. Tento prostor je umístěn před tribunou. Na něj navazují tři porodní kotce (plocha 13,2 m2/kus), 24 individuálních bud pro telata a dva sanitární kotce.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 30. 3. 2021 v 10:00 hod - podrobnosti viz čl. 16 zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy