Smlouva: Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6299
Datum uzavření smlouvy: 27.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 717 795,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 498 531,95
Zadávací řízení: Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU

Název (předmět)

Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve vytvoření a správě integrovaného webu MENDELU, a to v násl. rozsahu:
a) Vytvoření webových prezentací:
1. Mendelova univerzita v Brně – www.mendelu.cz;
2. Agronomická fakulta MENDELU – af.mendelu.cz;
3. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – ldf.mendelu.cz;
4. Provozně ekonomická fakulta MENDELU – pef.mendelu.cz;
5. Zahradnická fakulta MENDELU – zf.mendelu.cz;
6. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU – frrms.mendelu.cz;
7. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU – icv.mendelu.cz;
8. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – www.slpkrtiny.cz;
9. Školní zemědělský podnik Žabčice – szp.mendelu.cz;
10. Botanická zahrada a arboretum – arboretum.mendelu.cz,

tj. kompletní zajištění frontendu a backendu těchto webových stránek v integrované
podobě do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

b) Správa (údržba a aktualizace webové prezentace), technická podpora a webhosting výše uvedených webových prezentací po dobu 48 měsíců od akceptace Fáze 1.
c) Rozvoj webů, kterým se rozumí programátorské práce a vývoj nových aplikací podle požadavků zadavatele po dobu 48 měsíců od akceptace Fáze 1, max. však v celkovém rozsahu 2000 hodin.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy