Smlouva: Část 3 - Propagační předměty pro PEF

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5871
Datum uzavření smlouvy: 08.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 80 970,00
Cena v Kč vč. DPH: 97 973,70
Zadávací řízení: Část 3 - Propagační předměty pro PEF

Název (předmět)

Část 3 - Propagační předměty pro PEF

Stručný popis

Dodávka propagačních předmětů pro Provozně ekonomickou fakultu - dále pouze jako "PEF" v souladu s Přílohou č. 1c - Technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky a v souladu se závaznými pravidly používání povinné publicity, které jsou obsahem přílohy č. 2 – Loga_manualy Výzvy k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy