Smlouva: Část 2 - Propagační předměty pro LDF II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5781
Datum uzavření smlouvy: 22.01.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 29 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 35 816,00
Zadávací řízení: Část 2 - Propagační předměty pro LDF II

Název (předmět)

Část 2 - Propagační předměty pro LDF II

Stručný popis

Dodávka propagačních předmětů pro Lesnickou a dřevařskou fakultu - dále pouze jako "LDF" v souladu s Přílohou č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky a v souladu se závaznými pravidly používání povinné publicity, které jsou obsahem přílohy č. 2 – Loga_manualy Výzvy k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy