Smlouva: Systém pro zpracování inventur majetku v SAP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5562
Datum uzavření smlouvy: 03.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 885 021,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 070 875,41
Zadávací řízení: Systém pro zpracování inventur majetku v SAP

Název (předmět)

Systém pro zpracování inventur majetku v SAP

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v analýze, úpravě a nasazení systému pro evidenci, správu a inventarizaci majetku v SAP za využití modulu SAP AM v podmínkách Mendelovy univerzity v Brně, včetně proškolení uživatelů, dodání kompletní dokumentace a HW infrastruktury, která bude zahrnovat mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárových kódů, vč. příslušenství a tiskáren etiket s příslušenstvím. Součásti předmětu veřejné zakázky je rovněž následné poskytování služeb servisu systému.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy