Smlouva: Část 2: RNAseq na platformě Illumina / Part 2: RNAseq on the Illumina sequencing platform

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5391
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 420 000,00
Zadávací řízení: Část 2: RNAseq na platformě Illumina / Part 2: RNAseq on the Illumina sequencing platform

Název (předmět)

Část 2: RNAseq na platformě Illumina / Part 2: RNAseq on the Illumina sequencing platform

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je:
- v rozsahu části 2 veřejné zakázky (RNAseq na platformě Illumina) poskytnutí služeb sekvenování RNA na platfomě Illumina v souladu s Přílohou č. 1b – Technická specifikace pro část 2 VZ

-------------------------------------------------

The subject of the public contract is:
- in the scope of part 2 of the public contract (RNAseq on the Illumina sequencing platform): provision of RNAseq services on the Illumina sequencing platform in compliance with Appendix No. 1b - Technical specifications for Part 2 of the PC

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy