Smlouva: Modernizace sociálního zařízení v P1 objektu C

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4950
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 605 860,33
Cena v Kč vč. DPH: 733 091,00
Zadávací řízení: Modernizace sociálního zařízení v P1 objektu C

Název (předmět)

Modernizace sociálního zařízení v P1 objektu C

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v modernizaci stávajícího sociálního zařízení v 1. pp objektu C Mendelovy univerzity v Brně, vše v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (dále také jen „Výzva“), tj. dle dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracoval Ing. arch. Lukáš Urban v květnu 2020 a Elektroinstalace (stupeň DPS), kterou vyhotovil Ing. Jiří Kozlovský v květnu 2020.

Jedná se o kompletní obnovu všech povrchů, výměnu všech zařizovacích předmětů, osvětlení a doplnění chybějícího nuceného odvětrání prostor. V rámci modernizace dojde k vybourání všech vnitřních příček a jejich nahrazení lehkými nábytkovými příčkami z vysokotlakého laminátu.
Provádění stavebních prací bude za provozu, a proto stavba musí zajistit ochranu interiérových, technických a nábytkových prvků na komunikačních trasách v objektu proti prašnosti a nečistotám. Všechny komunikační trasy musí být pravidelně očištěny a to po celou dobu výstavby. Stavební práce se zvýšenou hlučností a vibracemi musí být koncentrovány do jednotného a co možná nejkratšího časového úseku.
V místnosti P1073 se nachází laboratorní přístroj, který je velmi náchylný na prach a vibrace a ze strany dodavatele musí dojít k maximální ochraně této místnosti. Po dohodě s investorem bude upraven harmonogram stavby tak, že se nejtěžší bourací práce zkoncentrují do krátkého časového úseku (cca 3-4 dny). Po tuto domu bude přístroj mimo provoz a dodavatel zajistí hermetické uzavření vstupních dveří. Po této době dodavatel před dveřmi zhotoví dočasnou průchozí konstrukci, aby byl zajištěn přístup do laboratoře, ale eliminovalo se ohrožení prachem. Dodavatel zajistí stálý úklid v chodbě během výstavby. Přesné technické řešení a časový harmonogram bude navržen po dohodě mezi investorem, dodavatelem a TDI před započetím stavebních prací.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy