Smlouva: Zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance v Lednici II.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4946
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 228 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 276 848,00
Zadávací řízení: Zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance v Lednici II.

Název (předmět)

Zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance v Lednici II.

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávání prezenční skupinové výuky anglického jazyka v Lednici, zahrnující výuku gramatiky i konverzace na jazykové úrovni A2, B1, B2, pro zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně, dle podrobných požadavků zadavatele uvedených v textu Výzvy k podání nabídek a v obchodních podmínkách (příloha č. 2 Výzvy).
Podrobné požadavky na náplň kurzu budou stanoveny v závislosti na požadavcích studijní skupiny.
Plnění dodavatelem zahrnuje výuku, poskytnutí studijních materiálů a vydání závěrečného Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu pro každého účastníka výuky, s uvedením časové dotace absolvovaného kurzu.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy