Smlouva: Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa, rekonstrukce bytu na kanceláře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4901
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 441 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 743 973,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa, rekonstrukce bytu na kanceláře

Název (předmět)

Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa, rekonstrukce bytu na kanceláře

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je změna účelu užívání bývalého bytu správce objektu na kanceláře a s tím související rekonstrukce těchto prostor. Jedná se o stavební úpravy místností N1115-N1120 v objektu A v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je v projektové dokumentaci pro provádění stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Petr Goleš v 01/2020, číslo ČKA 03613, a která je přílohou č. 1 této Výzvy.
Prohlídka místa plnění bude umožněna v termínu 20. 5. 2020 v 10:00 hodin. Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do budovy A (Rektorátu univerzity) na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy