Contract: Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf

Contract information

state in E-ZAK Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 4893
Date of contract conclusion: 07.07.2020
Framework agreement: Yes
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 2 000 000,00
Price in CZK with VAT: 2 420 000,00
Procurement procedure: Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf

Title (subject)

Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf

Brief description

Předmětem plnění v rozsahu části č. 1 veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu v rozsahu technické specifikace, samostatně specifikované v příloze č. 1a Výzvy k podání nabídek, a to formou rámcové dohody uzavřené na dobu 24 měsíců.

Contracting authority

  • Official name: Mendelova univerzita v Brně
  • CRN: 62156489
  • Postal address:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Public documents

Contract participants

Contract amendments