Smlouva: 0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4748
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 939 180,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 396 407,80
Zadávací řízení: 0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského

Název (předmět)

0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského

Stručný popis

Dodávka nábytku v souladu s přílohou č. 1 - Technická specifikace. č. 2 - Technické požadavky, č. 3 - Půdorys 2-7NP a č. 4 - Výpis prvků.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy