Smlouva: Technologie stlačeného vzduchu včetně rozvodů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4696
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 669 929,00
Cena v Kč vč. DPH: 810 614,00
Zadávací řízení: Technologie stlačeného vzduchu včetně rozvodů

Název (předmět)

Technologie stlačeného vzduchu včetně rozvodů

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kompletní kompresorové stanice, včetně rozvodů tlakového potrubí a příslušenství, vč. poskytnutí souvisejících stavebních prací a služeb. Kompresorová stanice se bude skládat ze dvou kompresorů, tlakové nádoby - vzdušníku, sušiče a filtrace. Dodávka bude zahrnovat rovněž montážní a manipulační práce, elektroinstalační práce v kompresorovně a zapojení celého systému (včetně potrubí) v jeden funkční celek.

Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu 9. 3. 2020 – 11. 3. 2020, a to pouze po předchozí domluvě min. 2 pracovní dny předem u kontaktní osoby zadavatele (podrobnosti viz čl. 10 zadávací dokumentace).

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy