Smlouva: Software pro akvizici a zpracování obrazových dat metodou korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4695
Datum uzavření smlouvy: 06.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 90 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 109 505,00
Zadávací řízení: Software pro akvizici a zpracování obrazových dat metodou korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation)

Název (předmět)

Software pro akvizici a zpracování obrazových dat metodou korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation)

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka min. jedné licence softwaru pro akvizici a zpracování obrazových dat metodou korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation), umožňující použít software ve výuce a výzkumu s technickou podporou do 31. 12. 2020, zahrnující přístup k novým verzím, opravám a aktualizacím a technické podpoře.

Podrobná technická specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek, příloha s názvem „Technická specifikace“.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy