Smlouva: Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4509
Datum uzavření smlouvy: 11.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 290 279,00
Cena v Kč vč. DPH: 14 871 237,59
Zadávací řízení: Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa

Název (předmět)

Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa

Stručný popis

Na základě uzavřené smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele – Mendelova univerzita v Brně, IČO 621 56 489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) zajišťovat realizaci stavebních prací v oblasti novostavby Dynemanu (pařeniště), novostavby Polygonu (otevřené ocelové haly) a úpravy a přístavby stávající správní budovy na pozemcích parcelního čísla 915/1, 915/2 a 915/3 v k. ú. Křtiny podle DPS, kterou zpracovala společnost Zahrada Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, 772 00 Olomouc; IČO 483 95 013; hlavní projektant Ing. Radek Pavlačka, č. a. 02080, zpracováno v 11/2016.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy