Smlouva: Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 433
Datum uzavření smlouvy: 15.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 480 390,96
Cena v Kč vč. DPH: 581 273,06
Zadávací řízení: Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla

Název (předmět)

Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla

Stručný popis

Poskytnutí služeb pro zabezpečení provozu energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu provádění obsluhy a údržby jednotlivých technologických souborů (kotelny, tepelné rozvody, předávací stanice, vyhrazená tlaková zařízení a vyhrazená plynová zařízení).
Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze B1 - Technické specifikaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: SKM
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy