Smlouva: 0372019 Laboratoř P1091 obj. C - dodávka nábytku

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4266
Datum uzavření smlouvy: 10.01.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 244 927,80
Cena v Kč vč. DPH: 296 362,64
Zadávací řízení: 0372019 Laboratoř P1091 obj. C - dodávka nábytku

Název (předmět)

0372019 Laboratoř P1091 obj. C - dodávka nábytku

Stručný popis

Dodávka nábytku pro laboratoř P1091 v souladu se zveřejněnou zadávací dokumentací - zejména Příloha č. 1 - Soupis nábytku k nacenění a Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy