Smlouva: 3012019 Rozšíření diskového pole

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4061
Datum uzavření smlouvy: 06.12.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 49 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 59 895,00
Zadávací řízení: 3012019 Rozšíření diskového pole

Název (předmět)

3012019 Rozšíření diskového pole

Stručný popis

Dodávka zařízení v souladu s přílohou č. 1 - Technická specifikace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy