Smlouva: Poskytování služeb při nakládání s odpady - opakované řízení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4060
Datum uzavření smlouvy: 05.12.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 390 369,40
Cena v Kč vč. DPH: 2 892 347,00
Zadávací řízení: Poskytování služeb při nakládání s odpady - opakované řízení

Název (předmět)

Poskytování služeb při nakládání s odpady - opakované řízení

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytnutí služby v oblasti nakládání s odpady tak, aby zadavatel splnil zákonné povinnosti jako původce odpadu při zbavení se veškerého odpadu podle §3 a §16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy