Smlouva: Laboratoř P1091, obj. C

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4038
Datum uzavření smlouvy: 02.12.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 899 836,26
Cena v Kč vč. DPH: 1 088 801,87
Zadávací řízení: Laboratoř P1091, obj. C

Název (předmět)

Laboratoř P1091, obj. C

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je přestavba stávající laboratoře (P1091 a P1025) na novou laboratoř v suterénu objektu C. Přestavba řeší zhotovení nových nenosných příček, úpravy technologie silnoproudu a slaboproudu, ZTI, doplnění technologie chlazení a VZT a instalaci laboratorního nábytku. Chlazení bude provedeno technologicky chladicím systémem s vnitřní a vnější jednotkou. Vnitřní jednotky budou umístěny pod stropem místnosti a venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu.
Zpracovatel dokumentace pro provádění stavby: Ateliér Urban a Čelikovský; Ing. arch. Lukáš Urban, č. autorizace ČKA 3614, Ing. arch. Martin Čelikovský, ateliér Tomešova 563/2b, Brno. DPS vyhotovena v 08/2019.3.2

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy