Smlouva: Stavební úpravy laboratoří v 2. NP budovy D

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3915
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 840 000,00
Zadávací řízení: Stavební úpravy laboratoří v 2. NP budovy D

Název (předmět)

Stavební úpravy laboratoří v 2. NP budovy D

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce laboratoří v budově D Mendelovy univerzity v Brně (Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně), konkrétně stavební úpravy laboratoří v 2.NP budovy „D“ bez zásahu do nosných konstrukcí. Jedná se o místnosti N 2008, N 2007, N 2012, N 2018 – stávající laboratoře. Ve své podstatě se jedná o udržovací práce a modernizaci prostor vybavených novou technologií a novým nábytkem (dodávka laboratorního nábytku není předmětem tohoto výběrového řízení).

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno vlastními prostředky zadavatele.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy