Smlouva: Zpracování projektové dokumentace na vinařský dům MENDELU

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3773
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 815 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 196 150,00
Zadávací řízení: Zpracování projektové dokumentace na vinařský dům MENDELU

Název (předmět)

Zpracování projektové dokumentace na vinařský dům MENDELU

Stručný popis

vyhotovení projektové dokumentace ve stupni požadovaném v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek), obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí autorského dozoru tak, aby realizace stavby a interiéru mohly být provedeny řádně a včas v souladu s požadavky zadavatele, tak jak je podrobně uvedeno v příloze zadávací dokumentace – obchodní podmínky.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy