Smlouva: Stavební úpravy tělocvičny BG 05

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3724
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 099 974,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 330 969,00
Zadávací řízení: Stavební úpravy tělocvičny BG 05

Název (předmět)

Stavební úpravy tělocvičny BG 05

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kardio-fitness s nářaďovnou v prostorách tělocvičny obj. A (pole pasportu označení BG 05) v areálu Tauferových kolejí J. Babáka 1861/3, 612 00 Brno podle projektové dokumentace zpracované Projekční kanceláří Ing. arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo nám. 6, 624 00 Brno, IČO 13669575, pod vedením Ing. arch. Evžena Štreita, ČKA 0753.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy