Smlouva: Dodávka osiva kukuřice pro ŠZP Žabčice 2019 - opakované řízení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3042
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2019
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 999 999,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 419 998,79
Zadávací řízení: Dodávka osiva kukuřice pro ŠZP Žabčice 2019 - opakované řízení

Název (předmět)

Dodávka osiva kukuřice pro ŠZP Žabčice 2019 - opakované řízení

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osiva hybridů kukuřice vhodných k výsevu do specifických půdních a klimatických podmínek zadavatele. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze této výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“) - v příloze č. 1b s názvem Technická specifikace osiva.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy