Smlouva: Multifunkční zemědělsko-lesnický provoz: pronájem těžké techniky na úpravu terénu (tender: Multifunctional agro-forestry operation: rental of heavy machinery for landscaping)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2726
Datum uzavření smlouvy: 01.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 980 910,33
Cena v Kč vč. DPH: 1 186 901,51
Zadávací řízení: Multifunkční zemědělsko-lesnický provoz: pronájem těžké techniky na úpravu terénu (tender: Multifunctional agro-forestry operation: rental of heavy machinery for landscaping)

Název (předmět)

Multifunkční zemědělsko-lesnický provoz: pronájem těžké techniky na úpravu terénu (tender: Multifunctional agro-forestry operation: rental of heavy machinery for landscaping)

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je pronájem těžké techniky na úpravu terénu v rámci projektu ,,Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách subsaharské Afriky."

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy