Smlouva: Výukové a výzkumné licence - software pro matematické a multifyzikální výpočty

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2696
Datum uzavření smlouvy: 11.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 601 958,00
Cena v Kč vč. DPH: 728 369,00
Zadávací řízení: Výukové a výzkumné licence - software pro matematické a multifyzikální výpočty

Název (předmět)

Výukové a výzkumné licence - software pro matematické a multifyzikální výpočty

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je update stávajících licencí softwarového vybavení v souladu s podrobnou technickou specifikací předmětu plnění, která je obsahem příloh č. 1a, 1b Výzvy k podání nabídek, příloh s názvem „Technická specifikace softwaru pro matematickou analýzu“ a „Technická specifikace softwaru pro multifyzikální výpočty“.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy