Smlouva: Rámcová dohoda na dodávky OOPP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2389
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2018
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 100 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 331 000,00
Zadávací řízení: Rámcová dohoda na dodávky OOPP

Název (předmět)

Rámcová dohoda na dodávky OOPP

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek a pracovních oděvů (dále jen "OOPP"), dle aktuálních potřeb zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Jednotlivé komodity a jejich předpokládané množství odběru v jednotlivých položkách (spotřební koš) je uveden v příloze č. 1_technická specifikace.

Výběrového řízení se může zúčastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců musí být uvedena v nabídce v souladu s Výzvou k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy