Smlouva: Stavební úpravy učeben B11 a B12 - opakované řízení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2283
Datum uzavření smlouvy: 25.07.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 727 848,81
Cena v Kč vč. DPH: 880 697,07
Zadávací řízení: Stavební úpravy učeben B11 a B12 - opakované řízení

Název (předmět)

Stavební úpravy učeben B11 a B12 - opakované řízení

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce podlahy se zachováním jeho půdorysného rozsahu. Projekt stavebních úprav navazuje na nové interiérové vybavení učeben Mendelovy univerzity v Brně v objektu B. Součástí veřejné zakázky je:
- Odstranění stupínků katedry v obou místnostech;
- Oprava podlah – B11 odstranění stávající nášlapné vrstvy, navýšení podlahy a nová nášlapná povlaková krytina, B122 repase a doplnění vlýskové podlahy;
- Provedení rozvodů silnoproudu do lavic v B11. Vytvoření nápojných bodů silnoproudu a slaboproudu pro katedry a interaktivní tabule v obou místnostech.

Jedná se o prostory dvou učeben B11 a B12 na adrese Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Zemědělská 3, 613 00 Brno, parc. č. 2/1, k. ú. Černá pole.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy