Smlouva: Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1707
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 928 511,00
Zadávací řízení: Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018

Název (předmět)

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018

Stručný popis

Předmětem zadávacího řízení je zajištění pojištění majetku zadavatele a pokrytí rizik v oblasti odpovědnosti za újmu, a to v období 1.1.2018 - 31.12.2018.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy