Smlouva: Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1699
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 890 540,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 077 553,40
Zadávací řízení: Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště

Název (předmět)

Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště – funkčního celku a to :
• Velkoformátové kopírovací centrum;
• Velkoplošná tiskárna;
• Velkoformátová laminace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy