Smlouva: Laboratoř vinařství a posklizňových technologií

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1634
Datum uzavření smlouvy: 06.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 442 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 745 183,00
Zadávací řízení: Laboratoř vinařství a posklizňových technologií

Název (předmět)

Laboratoř vinařství a posklizňových technologií

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro laboratoř vinařství a posklizňových technologií, jejichž bližší specifikace je přílohou této Výzvy.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů:
1. Inkubátor s CO2 atmosférou
2. Vakuová odparka
3. Chladící termostat pro vakuovou odparku
4. Vývěva na vakuovou odparku
5. Vakuový aspirátor
6. Mikrodestičkový fotometr
7. Lyofilizátor
8. Vakuová pumpa pro lyofilizátor
9. Sušící komora pro lyofilizátor
10. Stolní autokláv typu B
11. Centrifuga chlazená

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy