Smlouva: Úprava šatnových boxů obj. Z / II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1303
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 883 657,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 069 224,97
Zadávací řízení: Úprava šatnových boxů obj. Z / II

Název (předmět)

Úprava šatnových boxů obj. Z / II

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících prostorech šaten a skladů v objektu Z, spočívající zejména v demontáži neprovozuschopných posuvných interiérových stěn ve čtyřech sekcích řešeného prostoru. V jižní části prostoru dojde k propojení dvou sekcí s vytvořením prostoru šatny 1 vč. elektroinstalace, instalace nových sekčních vrat a dodávky interiérového vybavení. V severní části budou také dvě sekce propojenydo šatny 2, která bude přístupná jednokřídlými dveřmi, opět vč. elektroinstalací a dodávky interiérového vybavení.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy