Smlouva: Stavební úpravy bytu správce na ŠLP Křtiny

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1277
Datum uzavření smlouvy: 31.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 659 975,05
Cena v Kč vč. DPH: 758 971,31
Zadávací řízení: Stavební úpravy bytu správce na ŠLP Křtiny

Název (předmět)

Stavební úpravy bytu správce na ŠLP Křtiny

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostoru bytu pro stálé ubytování správce objektu. Současně budou provedeny dílčí úpravy venkovních prostor objektu přímo souvisejících s bytem – úprava anglických dvorků, zpevněné plochy a mřížek odvětrávacích průduchů na fasádě. Bližší specifikace v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy